Βραχόσφυρες

Η πλήρης σειρά με υδραυλικές βραχόσφυρες της JCB περιλαμβάνει τη νέα σειρά C o n t r a c t o r - με σφύρες από 120 έως και 3800 κιλά, τη σειρά από χ ε ι ρ ό σ φ υ ρ ε ς - με σφύρες από 15 έως και 29 κιλά και τη σειρά J C B   P R O που περιλαμβάνει σφύρες από 115 έως και 800 κιλά. Μ όλα τα κατασκευαστικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος JCB, οι βραχόσφυρες JCB είναι το απόλυτο εργαλείο κρούσης.