Η εταιρεία UNITRACK Α.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1998 μετά την υπογραφή σύμβασης αποκλειστικής εκπροσώπησης και προώθησης στην Ελλάδα των προϊόντων της JCB SALES LTD χωματουργικά μηχανήματα έργων, κατασκευών, οδοποιίας, ανακύκλωσης, κατεδάφισης, ανταλλακτικά, εξαρτήματα. Η UNITRACK Α.Ε.Ε. αποτελεί σημαντικό μέρος ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευαστικών μηχανημάτων πάνω από έξι δεκαετίες.

Όραμά μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. 

Στη UNITRACK A.E.E. στοχεύουμε στην καλύτερη υποστήριξη της ελληνικής αγοράς με εξοπλισμό και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για μια μεγάλη σειρά εφαρμογών στους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας μας όπως οι Γενικές Κατασκευές, η Βιομηχανία, οι Αγροτικές Εφαρμογές.

Κινητήριος δύναμη, οι άνθρωποί μας.

Το οργανόγραμμα της εταιρείας έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα τμήματα της εταιρείας να λειτουργούν με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο. Η διοίκηση της UNITRACK Α.Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη σωστή στελέχωση όλων των τμημάτων και στην συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει, οποιουδήποτε, ακόμη και του πιο απαιτητικού πελάτη. Σε συνεργασία με το Training Department της JCB πραγματοποιούνται συνεχή επιμορφωτικά σεμινάρια για την κατάρτιση των στελεχών μας σε:

 • Νέα προϊόντα και εφαρμογές για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί
 • Τεχνικά σεμινάρια για την κατάρτιση και αναβάθμιση των τεχνικών γνώσεων του τμήματος υποστήριξης (Service) 
 • Σεμινάρια διαχείρισης αποθεμάτων για την καλύτερη διαθεσιμότητα σε υλικό υποστήριξης (Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα) 

Οργάνωση και Τεχνολογία

Για να εξασφαλίσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας λειτουργούμε με αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας (ISO) ενώ καλύπτουμε και υποστηρίζουμε πανελλαδικά τους πελάτες μας με υπηρεσίες after sales επτά ημέρες την εβδομάδα μέσω ενός πλήρους δικτύου αντιπροσώπων και συνεργατών. Επιπλέον υπάρχει διαδικτυακή on line σύνδεση με όλα τα συνεργαζόμενα σημεία, που με την βοήθειά της, όλα τα στελέχη και συνεργάτες μπορούν:

 • Να τοποθετήσουν νέες και να παρακολουθήσουν παραγγελίες, 
 • Να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, 
 • Να αντλήσουν πληροφορίες και οδηγίες για τεχνικά προβλήματα να ενημερωθούν για όλες τις τεχνικές πληροφορίες που εκδίδει η JCB. 

Είμαστε εδώ για εσάς 

Εκτός από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα JCB που διαθέτουμε σε εσάς, μέσω της οργάνωσής μας, μπορούμε και καθημερινά προσφέρουμε σε κάθε πελάτη μας 

 • Άρτια εξοπλισμένες τεχνικές εγκαταστάσεις
 • Καθημερινή παράδοση και διανομή ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη
 • Αποστολή κινητών μονάδων άρτια εξοπλισμένων για να προσφέρουν συνολική τεχνική υποστήριξη για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων στο σημείο εκτέλεσης του έργου 
 • Ηλεκτρονικό εξοπλισμό διάγνωσης τεχνικών προβλημάτων