• 16798
  • 27702
  • 17507
  • 18377
  • 26640

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η JCB σχεδίασε τη σειρά μηχανημάτων WASTEMASTER χρησιμοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση στις προκλήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Η σειρά WASTEMASTER περιλαμβάνει μηχανήματα που δίνουν λύσεις σε μεγάλο εύρος εφαρμογών και ειδών προς διαχείριση καθώς και στο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά διαδικασίες που διακόπτουν την εργασία και να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος.