Τεχνική Υποστήριξη

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε καθημερινή βάση, η UNITRACK προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα, προστατεύουν την επένδυσή τους και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο έργο τους.

  • Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Livelink
  • Προγράμματα Επέκτασης Εγγύησης
  • Συμβόλαια Συντήρησης